Biodanza met ouderen


Biodanza voor ouderen geeft mensen met dementie en hun familieleden nieuwe mogelijkheden tot contact.

Sinds november 2014 dansen wij wekelijks met bewoners van verschillende instellingen in Zuid-Limburg.

Biodanza is een combinatie van muziek, beweging en een groep enbetekent letterlijk “levensdans”. Bio is “ leven” en Danza is “betekenisvolle beweging”.
Biodanza is niet zomaar een muziekje op zetten en een dansje doen, nee het is veel meer. Biodanza is gebaseerd op een systeem dat over de hele wereld wordt beoefend door jong en oud. Het systeem is in de jaren 60 ontwikkeld in Chili door Rolando Toro (medicus, psycholoog, hoogleraar psychiatrie en kunstenaar).
Het is een mensbeeld waar het leven centraal staat, wat betekent dat we op zoek gaan naar de mogelijkheden in onszelf en de ander.
Biodanza in de ouderenzorg heeft specifieke doelstellingen. Het is een toepassing en specialisatie. Hiervoor is ook een speciale training gevolgd bovenop de 4-jarige HBO-opleiding tot Biodanza leraar.

Biodanza en Geriatrie.
Ouderen hebben een ander soort ritme. Daarom moeten we de muziek afstemmen op hun mogelijkheden. De mogelijkheden die aan het licht komen als je ouder wordt. Wat is er voor ouderen nodig om te ontluiken? Eén van de privileges voor ouderen is om buiten hun eigen leeftijd alle leeftijden in zich te hebben. We worden pas echt oud als we ophouden te leren.
Daarom via Biodanza een nieuwe blik op de oudere mens. We bekijken ouderdom steeds als een proces. Wat behoort nog tot de mogelijkheden van deze mens. We blijven leren en ons ontwikkelen. Als mens ben je nooit af.
Iedere leeftijd heeft zijn eigen ontwikkeling. Denk maar aan de puber van 15, of iemand die 30 is, die weer andere eigenschappen in zich heeft. Zo heeft iemand van 60 of 70 nog een schat aan mogelijkheden in zich. De rimpels mogen aangeven waar de glimlach was.
In de dans, de ontmoeting van mens tot mens valt de tijd stil, er is het moment in het hier en nu! Fijne momenten beleven met elkaar, verbonden voelen.
Bij ouderen met Dementie zijn er nog meer aspecten die van invloed zijn op de levenskwaliteit.
De relatie met de omgeving is ingewikkeld geworden. Hoe kunnen er manieren gevonden worden om het contact te blijven voeden?
In de dansactiviteit schenken we aandacht aan menselijke behoeftes die niet ophouden bij ouderdom of dementie.

We bieden een concept aan om zonder dat er woorden nodig zijn contact mogelijk te maken.
De dansactiviteit heeft verschillende doelen in zich:
1. Stimuleren van beweging en motoriek.
2. Plezier om te leven stimuleren, stemmingen positief beïnvloeden.
3. Versterken van de mogelijkheden tot contact.
4. Gewaardeerd worden, teruggeven van de eigenwaarde.
5. Bevorderen van de harmonie.
6. Erbij horen, je verbonden voelen.
7. Balans in geven en ontvangen.

Ervaringen van de dansmiddagen bij Elvira/Leontine in Amstenrade:
We zijn gestart in november 2014 in samenwerking met de activiteiten begeleiding.
We dansen iedere dinsdagmiddag van 15:00uur tot 16:00uur en daarna drinken we nog gezamenlijk in dezelfde ruimte een kopje koffie.
Er zijn 10 bewoners geselecteerd waarvan 6 begeleid worden door hun familie (4 partners, een zus en een dochter). Tevens zijn er 4 vrijwilligers met Biodanza ervaring verbonden aan deze activiteit.
Het uitgangspunt was mogelijkheden aanbieden tot familieparticipatie. Het is gebleken dat familie graag in contact blijft met zijn of haar dementerende familielid, maar vaak niet weet hoe hier invulling aan te geven.
De dansactiviteit biedt de familie en de bewoners een duidelijk kader waarbinnen ruimte is voor spontaniteit, plezier, levendigheid en saamhorigheid. Mensen worden aangesproken op hun waarde, er is geen rol hulpverlener/patiënt, maar gelijkwaardigheid. De dansactiviteit heeft een progressief karakter, d.w.z. dat de lessen op elkaar zijn afgestemd en een duidelijke opbouw hebben in de tijd.

Quality-time
Onze ervaring is dat de bewoners met veel plezier komen. Er is herkenning en een goede onderlinge sfeer. Mensen zijn op hun gemak en iedereen blijft de hele middag aanwezig (behalve bij sporadische incidenten). Het neveneffect is dat er een grote onderlinge betrokkenheid is. Dit is ook merkbaar doordeweeks als mensen elkaar tegenkomen.
Men waardeert de vitaliteit en de plezierige dansmomenten, alsook de toename van affectiviteit. Dit uit zich in hartelijke begroetingen.
De familie is zeer enthousiast en beleeft de middag als zeer waardevol.
Niet alleen met hun eigen partner of moeder, zus, maar ook met de anderen mensen wordt er contact gemaakt en plezier beleeft. De mensen waarderen de saamhorigheid en buitengewoon goede sfeer onderling, het is echt quality-time!
Iedere week worden we weer verrast door de lichtpuntjes die we zien bij de bewoners, mensen komen in beweging en geven expressie aan hun mogelijkheden die soms groter zijn dan je zou vermoeden.

Wij, Peter en Monique zijn heel dankbaar dit mooie werk te mogen doen. We leren nog iedere week van deze mooie ontmoetingen. We hebben de mogelijkheden om deze dansactiviteit uit te breiden op andere locaties.


Voor een indruk van Biodanza en Geriatrie klik hier